Voorwaarden

  • spottert.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de toegevoegde text
  • spottert.nl behoudt zich het recht voor om teksten te verwijderen, en aan te passen
  • spottert.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele copyrightschendingen van het auteursrecht als deze door een bezoeker van ons is overschreden
  • spottert.nl is niet aansprakelijk voor links naar andere sites;
  • Deze site is alleen toegankelijk voor personen van 18 jaar of ouder;
  • Alle gebeurtenissen, namen, plaatsen en data zijn verzonnen. Overeenkomsten zijn onbedoeld en puur toeval